HAUG MUSIKKORPS

Velkommen til hjemmesiden vår

Korpset er et spesialkorps for psykisk funksjonshemmede og for andre med lignende spesielle behov. Korpset skal i sin virksomhet søke å utvikle og øke musikantenes interesse for musikk, for å lære å spille selv og å utvikle de individuelle og korpsets ferdigheter. Videre skal korpset søke å medvirke til et godt kameratskap og sosialt miljø for musikantene. På disse sidene finner du en kort historikk, terminliste og annen informasjon om korpset.

Velkommen til nye glade musikanter!

Her kan du følge med i vårt liv, se bildene våre og skrive en hilsen til oss i gjesteboken. God fornøyelse!

Korpset støttes av:

Bærum Kommune

Ortomedic