Kom - bli med

"Integrering av mennesker med spesielle behov i vanlig musikk(korps)arbeid"
Heftet "Kom - bli med" ble gitt ut i 1994 og er ment som:
  • et idéhefte for lærere, korpsdirigenter, musikkterapeuter, musikkpedagoger, orkesterledere, instruktører o.l. med praktisk/metodisk opplegg og konkrete noteeksempler til bruk i dette arbeidet.
  • et hjelpemiddel basert på tanker, ideer og erfaringer som kanskje kan være en hjelp for andre i tilsvarende arbeid.
Metoden baserer seg på relativ tenkning og et spesialutviklet håndtegnsystem som øker oppmerksomheten hos eleven og derved effektivisere innlæringsprosessen. Dette systemet vil derfor også være anvendelig i andre former for musikkopplæring enn korps.

Heftet tar opp følgende sentrale emner:
  1.  Holdninger
  2.  Kunnskaper/kompetanseoppbygging
  3.  "Kontrakt"
  4.  Den musikalske utfordringen
  5.  Korpsmusikant med spesielle behov
  6.  Økonomi/bemanning
  7.  Et håndtegnsystem
  8.  Praktiske eksempler

Heftet kan fås ved henvendelse til hboegh@online.no
Søk
Driftes av Styreportalen AS