Historie

Haug Musikkorps ble etablert i 1984 med målsettingen: "å vekke interesse for musikk, samt medvirke til et godt kameratskap og sunt fritidsmiljø", og er tilrettelagt for mennesker med spesielle behov (les mennesker med psykisk funksjonshemming) og er åpent for alle som ønsker å spille i korps. Korpset er frittstående og medlem av Norges musikkorpsforbund.

Kriterier for å spille i korpset er følgende:
  • Lyst til å spille i korpset
  • Evne til å sitte rolig og følge instruksjon/korpsøvelsen
  • Mulighet til å komme seg til øvelser/konserten/arrangementer
Ved starten av 1984 var det 35 musikanter, og i alt har ca. 100 vært musikanter i korpset. I dag teller det én hoveddirigent, én hjelpedirigent og tre støttespillere, samt 20 musikanter. Korpset har sitt eget system for dirigering etter håndtegn, utviklet til korpset uten at musikantene (på mange ulike funksjonsnivåer) trenger å lære noter, med kun å følge dirigentens anvisninger. 
Instrumentene, som korpset setter til rådighet, tilpasses den enkeltes musikants behov. Det sosiale samholdet har også sveiset musikantene sammen til en flott vennegjeng. Flere av musikantene har vært med fra starten. 

Etter hvert ble det etablert et nytt begrep: musikalsk støttespiller. Ved å få inn støttespillere, som er unge, flinke musikanter fra andre musikkmiljøer, har det musikalske nivået i korpset hevet seg betydelig, og disiplinen og ferdighetene til støttespillerne ble "noe å strekke seg" etter for våre musikanter. Dette er en omvendt kunnskapsdeling vi har god erfaring med. Flere av støttespillerne har også fungert som hjelpedirigenter i korpset i perioder, og korpset har blitt brukt som praksissted av Norges musikkhøgskole. 

Musikalsk framstår Haug musikkorps med en klar korpsprofil, og har opp gjennom årene vært godt synlig i lokalmiljøet med årvisse flere kirkekonserter, konserter med andre ensembler, julemesser, festivaler, representasjoner, jubileumsarrangementer o.l. Korpset har også på sine mange utenlandsturer holdt seminarer og workshops for lokale fra samme målgruppe og andre interesserte. 

All musikk som korpset spiller er arrangert til dette korpset og tar utgangspunkt i dagsaktuell musikk og tradisjonell korpslitteratur. Det pedagogiske systemet er utgitt i heftet: Kom - bli med
Søk
Driftes av Styreportalen AS