HJEM

Haug Musikkorps

Haug Musikkorps er et korps tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede og for andre med lignende spesielle behov. Korpset skal i sin virksomhet søke å utvikle og øke musikantenes interesse for musikk, for å lære å spille selv, og å utvikle de individuelle og korpsets ferdigheter. Videre skal korpset søke å medvirke til et godt kameratskap og sosialt miljø for musikantene.
Jubileumskonsert!
På lørdag 27. april skal vi i Haug Musikkorps feire 40-årsjubileum med en storslått konsert i kommunegården i Sandvika! Håper å se deg der!

Haug Musikkorps

Vil du bli med å spille med oss?

Samspill

Musikantene lærer av hverandre og gjør hverandre gode.

Mestring

Musikanten lærer å spille et instrument, utvikler seg hele tiden og opplever mestring.

Fellesskap

Musikantene er gode med hverandre, og skaper vennskap for livet på øving, turer, kurs og seminarer.

Alle er med

Hver musikant starter på sitt nivå og alle er likeverdige.

Trygghet

Gi musikanten en trygg opplevelse og en hobby for livet.
haug.musikkorps@gmail.com
Haugtunveien 3, 1356 Bekkestua, Norge
Søk
Driftes av Styreportalen AS