Kontakt

Haug Musikkorps er et korps tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede og for andre med lignende spesielle behov. Korpset skal i sin virksomhet søke å utvikle og øke musikantenes interesse for musikk, for å lære å spille selv, og å utvikle de individuelle og korpsets ferdigheter. Videre skal korpset søke å medvirke til et godt kameratskap og sosialt miljø for musikantene.

Vi øver på onsdager fra kl. 18:00 til 19:30 på Haug skole og ressurssenter

Epostadresse:
haug.musikkorps@gmail.com

Besøksadresse:
Haug skole og ressurssenter
Haugtunveien 1-3
1356 Bekkestua

Postadresse:
Haug Musikkorps
c/0 Kirkeveien 23A
1363 Høvik


Kontaktpersoner:
Dirigent Henning Bøgh
  • Tlf: 92 44 08 06
  • Epost: hboegh@online.no
Styreleder Håkon Gerhardsen
  • Tlf: 93 03 73 77
  • Epost: haakon.gerhardsen@gmail.com


Har du lyst til å være med i korpset? Trykk her!

Vil du støtte oss? Trykk her!

Vil du bruke oss? Trykk her!
Søk
Driftes av Styreportalen AS