Medarbeidere

Medarbeidere per våren 2024

Henning Bøgh

Dirigent siden korpset startet i 1984
Henning har både det musikalske ansvaret og det daglige ansvaret for støttespillere og repertoar. Han har studert musikkpedagogikk, orkesterledelse og musikkterapi på Musikkhøyskolen og har lang erfaring fra arbeid med denne målgruppen. 

Maria Nybakk Bø

Støttespiller/hjelpedirigent siden juni 2006
Maria er født i 1989, har gått musikklinjen på Rud vgs., og har tatt en mastergrad i psykologi. Hun spiller også i OPUS 82 og Skui Brassband.

Karoline Scheen Edvardsen

Støttespiller siden høsten 2018
Karoline er født i 2002 og studerer bioteknologi på Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Hun spiller også i Ås og Vestby Musikkorps.

Oskar Andersen Hauger

Støttespiller siden høsten 2020
Oskar er født i 2005 og går idrettslinjen på Dønski vgs. 

Nora Gløersen

Støttespiller siden høsten 2023
Nora er født i 2004 og har gått møbelsnekkerlinjen på Rud vgs. Hun spiller også i Stabekk janitsjarorkester.


Politiattest

Da vår målgruppe er funksjonshemmede, er alle medarbeidere pålagt å levere vandelsattest. 
Dette koordineres av styret, og alle henvendelser om vandelsdokumentasjon gjøres til vår koordinator v/styret.
Søk
Driftes av Styreportalen AS