Haug musikkorps

Haug Musikkorps er et spesialkorps for psykisk utviklingshemmede og for andre med lignende spesielle behov. Korpset skal i sin virksomhet søke å utvikle og øke musikantenes interesse for musikk, for å lære å spille selv, og å utvikle de individuelle og korpsets ferdigheter. Videre skal korpset søke å medvirke til et godt kameratskap og sosialt miljø for musikantene.

Opplæring på et instrument

Turer og opplevelser

Konserter og opptredener

Godt sosialt miljø

Søk
Driftes av Styreportalen AS